จากประสบการณ์ในการขอวีซ่า และประสบการณ์ในการเดินทางไปนานับประเทศ รวมทั้งการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าในฐานะนักเรียน(ประเทศสหรัฐอเมริกา) นักเดินทาง(ทั้งในสหรัฐอเมริกา,ยุโรป,เอเชีย,ออสเตรเลีย) และนักธุรกิจระหว่างประเทศ ผนวกกับความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายของเราที่มีดีกรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม จากรั้วจามจุรี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อีกทั้งทีมงานท่านอื่นที่คว่ำหวอดอยู่ในแวดวงธุรกิจบริการการให้คำปรึกษาวีซ่า เราจึงมีความชำนาญและความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะให้บริการคุณในด้านการขอวีซ่าและปรึกษากฎหมาย

     เพราะเราตระหนักดีว่า การขอวีซ่านั้น เป็นเรื่องง่ายกับการถูกปฎิเสธวีซ่า ดังนั้นการเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลของคุณ และการได้รับคำปรึกษาที่ดีและถูกต้องจากผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านวีซ่าโดยเฉพาะ ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่ย่อมจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในการขอวีซ่า

     วันนี้เรามั่นใจและพร้อมแล้ว ที่อยากขอนำเสนอบริการให้แก่คุณที่มีความฝันอยากเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยจุดหมายใดก็ตาม และเราขอให้สัญญาว่า จากประสบการณ์และศาสตร์แห่งความรู้ทั้งหมดที่เรามี เราจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้บริการแก่คุณอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจริงใจ ดังปณิธานของเรา “Open your world with our sincere services”

     เพราะเราและคุณ ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “ความสำเร็จ” ขอเพียง คุณมอบหมายความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เราได้แสดงฝีมือเสนอบริการแก่คุณ เพียงเท่านี้ “ความสำเร็จของคุณ”ก็จะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป
                                                                                     
                                                                             
See you soon
The Visa Gallery & Legal